History of the Buddha, Artifact & Antique, ประวัติองค์พระพุทธรูป, บทสวดมนต์, คำสอนทางพุทธศาสนา

พระอู่ทอง U-thong Buddha

.
พระอู่ทอง
เนื้อสัมฤทธิ์ สูง ๘๕ ซม. หน้าตักกว้าง ๓๘ ซม. (๑๕ นิ้ว) ศิลปะไทยแบบอู่ทองรุ่นที่ ๒ พุทธศตวรรษที่ ๑๙ – ๒๐

พระพุทธรูปองค์นี้มีพระพักตร์ส่วนบนรูปสี่เหลี่ยมและมีพระพักตร์ส่วนล่างค่อนข้างโค้งมน มีพระขนงต่อกันเป็นรูปปีกกา พระเนตรยาวรีเหลือบลงต่ำ พระนาสิกป้าน พระโอษฐ์อมยิ้มมีขอบสองชั้น มีไรพระศกเหนือพระนลาฏขมวดพระเกศาคล้ายหนามขนุน รัศมีรูปดอกบัวแหลมกับทั้งมีอุณาโลมหรืออูรณาเหนือพระนลาฎ สำหรับพระวรกายนั้นมีพระอังสาลาดบั้นพระองค์เล็ก ครองจีวรห่มเฉียงเปิดพระอังสาขวาโดยมีชายจีวรยาวเกือบถึงพระนาภี ปลายตัดเป็นเส้นตรง กับทั้งมีของอันตรวาสกสองชั้นเว้าเป็นมุมแหลมที่พระนาภี พระพุทธรูปประทับนั่งแบบวีรานะ โดยพระชงฆ์ขวาซ้อนเหนือพระชงฆ์ซ้ายกับทั้งแสดงปางมารวิชัยด้วยพระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา และพระหัตถ์ขวาคว่ำบนพระชานุขวา ฐานที่รองรับเป็นฐานหน้ากระดานเกลี้ยงแอ่นเป็นร่องเข้าข้างใน

จากพุทธลักษณะข้างต้นสามารถกำหนดว่าพระพุทธรูปองค์นี้เป็นศิลปะแบบอู่ทองรุ่นที่ ๒ ที่พัฒนาขึ้นมาจากพระพุทธรูปแบบอู่ทองรุ่นที่ ๑ ที่มีศิลปะแบบเขมรเป็นต้นเค้า จากลักษณะของพระพักตร์รูปสี่เหลี่ยมมีไรพระศก ชายจีวรปลายตัดเป็นเส้นตรง ท่าประทับนั่งขัดสมาธิราบประกอบกับฐานหน้ากระดานเกลี้ยงแอ่นเป็นร่องเข้าข้างในที่วิวิัฒน์มาจากฐานปัทมาสน์เหล่านี้แสดงถึงการรับอิทธิพลมาจากศิลปะร่วมแบบเขมรตอนปลายหลังแบบบายน อย่างไรก็ตามช่างก็ได้ดัดแปลงลักษณะบางประการให้เป็นเอกลักษระของตนเองเช่นพัฒนารัศมีรูปลูกแก้วหรือดอกบัวตูมขนาดเล็กในศิลปะแบบเขมรและแบบอู่ทองรุ่นที่ ๑ ให้เป็นทรงแหลมสูงแต่ยังเป็นลักษณะที่มีกลีับบัวประกอบโดยรอบอันแตกต่างจากรัศมีทรงเปลวไฟในศิลปะแบบสุโขทัยอย่างเห็นได้ชัด การทำลักษณะส่วนล่างของพระพักตร์ให้เริ่มเป็นวงรีหรือการเพิ่มขนาดความสูงของพระวรกายรวมทั้งการแสดงพระหัตถ์ให้มีขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าปกติก็ล้วนแสดงถึงความเป็นตัวของตัวเองในศิลปะแบบอู่ทองที่พัฒนาก้าวไกลไปจากศิลปะแบบเขมรที่เป็นต้นแบบ  จะเห็นได้ว่าพระพุทธรูปแบบอู่ทองรุ่นที่ ๒ องค์นี้มีความงามที่เงียบสงบ โดยเฉพาะสุนทรียภาพที่ปรากฎบนพระโอษฐ์ซึ่งน่าจะเป็นลักษณะหนึ่งของความงามในศิลปะไทยโดยทั่วไปซึ่งหาได้ยากในศิลปะเขมรที่มักจะแสดงอำนาจและความเข้มแข็งเป็นปกติวิสัย จึงกล่าวได้ว่าพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปอู่ทองที่มีคุณลักษณะวิเศษองค์หนึ่งทีเดียว
.
.

U-thong Buddha
Bronze, Height 85 cm. , Thai art, Second period of U-thong style. 14th-15th century

This seated Buddha, which is the second period of U-thong art, shows many similarilies to the art of Khmer, Bayon style, however, the image is more sweet and serene, as apposed to the very powerful renderings seen in Bayon sculpture. The shape of the face is square, with bird-shaped eyebrows, sitting on a low, simple base in the attitude of the Buddha subduing mara. The body is quite slim, and the figure looks very thoughtful.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s