History of the Buddha, Artifact & Antique, ประวัติองค์พระพุทธรูป, บทสวดมนต์, คำสอนทางพุทธศาสนา

พระพุทธลีลา


.
พระพุทธลีลา
เนื้อสัมฤทธิ์ สูง ๖๓ ซม. ศิลปะไทยแบบสุโขทัยตอนปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๐

พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางลีลา มีลักษณะพระพักตร์ยาวรีเป็นรูปไข่ พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบลงต่ำ พระนาสิกงุ้ม พระโอษฐ์อมยิ้มเล็กน้อย พระเศรียรประกอบด้วยขมวดพระเกศาขนาดเล็ก พระรัศมีเป็นเปลวเหนือพระเกตุมาลา ลำพระศอกลมกลึงรับกับพระอังสากว้าง บั้นพระองค์เล็ก ครองจีวรยาวจรดพระนาภี ปลายเป็นลายเขี้ยวตะขาบแสดงพระอาการดำเนินโดยยกพระบาทขวา พระหัตถ์ขวาทิ้งลงข้างพระองค์ เยื้องไปทางด้านหลังเล็กน้อย พระหัตถ์ซ้ายแสดงปางประทานอภัย

พระพุทธรูปปางลีลาในศิลปะสุโขทัยนั้น ถือเป็นความสำเร็จอย่างสูงของช่างชาวสุโขทัยที่เข้าถึงแก่นแท้ของธรรมชาติและศิลปะอันเป็นที่สุดของพระพุทธรูปลีลาทุกสมัย ด้วยเหตุที่แต่เดิมทั่วในประเทศอินเดีย ลังกา พม่า ฯลฯ  นั้นได้ปรากฎพระพุทธรูปลีลาในลักษณะของภาพจิตรกรรมหรือประติมากรรมนูนต่ำหรือนูนสูงเท่านั้น แต่ในสมัยสุโขทัยถือได้ว่าเป็นครั้งแรกในโลกที่สามารถเนรมิตพระพุทธรูปลีลาแบบลอยตัวขึ้น  สำหรับต้นเค้าของพระพุทธรูปปางนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นการแสดงถึงเหตุการณ์เมื่อพระองค์เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดา ตามเรื่องในพุทธประวัติดังที่ได้พบเห็นในภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือภาพนูนต่ำดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น  ในภาพจิตรกรรมหรือประติมากรรมนูนต่ำแสดงองค์ประกอบของภาพสมบูรณ์ตามเนื้อเรื่องด้วยการปรากฎภาพพระพุทธองค์ทรงดำเนินก้าวลงตามขั้นบันไดแก้วที่มีบันไดทองและบันไดเงินขนาบอยู่ทั้งสองข้าง  พระพุทธองค์ทรงอยู่ท่ามกลางเหล่าทวยเทพอันมีพระอินทร์ พระพรหมและเทพทั้งปวงเป็นบริวารส่งเสด็จอยู่โดยรอบ ในกาลนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปิดโลกให้นรก มนุษย์ และสวรรค์มองเห็นซึ่งกันและกันโดยตลอด  จากความเป็นอัจฉริยะของช่างสุโขทัยได้ดัดแปลงภาพดังกล่าวด้วยการยกบันไดและเหล่าเทวดาทั้งหลายออก จึงทำให้องค์ประกอบของภาพคงเหลือแต่พระพุทธองค์ทรงพระดำเนินอย่างสง่างามแต่เพียงพระองค์เดียว

พระพุทธรูปองค์ในภาพนี้  แสดงพุทธลีลาที่งามยิ่งนัก  ด้วยปลายจีวรเบื้องล่างที่พลิ้วไหว ท่วงท่าพระดำเนินเป็นไปอย่างเชื่องช้าสง่างามประดุจองค์พระลอยอยู่ในนภาอากาศ ทั้งยังแสดงลักษณะเฉพาะของศิลปะสุโขทัยไว้อย่าครบถ้วน  นับเป็นพระพุทธรูปปางลีลาศิลปะสุโขทัยที่งามมากองค์หนึ่ง
.
.


Walking Buddha
Bronze, Height 63 cm., Thai art Sukhothai style, 14th-15th century

This Sukhothai Buddha image is characterized by an oval shaped head, eye like half opened lotus buds, a hooked nose and gentle smiling mouth. The small hair curls are topped by the flame finial. The image has broad shoulder and slim waist. The left hand performs the abhayamudra, or gesture of Dispelling Fear; the right hand hangs along the side. The robe is worn covering the left shoulder with the end portion extending to the navel. The image is shown walking with the right heel lifted.

The Walking Buddha Images in the full round were an innovation of the Sukhothai period. The iconongraphy of the Walking Buddha represents the episode of the Buddha descending from Tavatimsa Heavan after preaching to his mother. This iconography may have been introduced from Sri Lanka or Myanmar where the walking images have been made in either paintings or relief, but never in full round.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s